Vad är fyrklubbs ?

Fyrklubbsorienteringen har genom åren utvecklats under mottot "För skånsk orientering i tiden" och omfattar i dag ett stort antal tävlingar.

I själva Fyrklubbstävlingen ingår :

I lagtävlingen delas fyrklubbsplaketter ut till de olika gruppernas segrande klubbar samt till varje medlem i lagen.
Den högsta gruppens segrande klubb erövrar dessutom fyrklubbspokalen.

I breddtävlingen delas furklubbsplaketter ut till de olika gruppernas segrande klubbar. Den klubb, som har flest deltagare på fyrklubbsbanorna, erävrar också Jubileumspokalen.

Fyrklubbsorienteringens guldplakett utdelas till de löpare som deltagit i 50 fyrklubbstävlingar


Utanför själva fyrklubbstävlingen arrangeras dessutom:

Segraren i den högsta handikappklassen erövrar fyrklubbskannan.

Ungdomstävlingen arrangeras speciellt för de ungdomar som inte vill eller är mogna att deltaga i själva Fyrklubbstävlingen.

Öppna klasser skall alltid enligt tävlingsreglerna finnas vid distriktstävlingar.

Inskolningsklass och Knatteknat arrangeras för att även våra allra yngsta orinterare skall kunna vara med och tävla på fyrklubbssöndagen.

Fyrklubbsorienteringens heltäckande utbud innebär att alla skånes orienterare kan finna en lämplig klass att tävla i.

Fyrklubbssöndagen skall vara en stor klubbdag men också en stor festdag för distriktets orienterare.

FYRKLUBBS

ETT MÅSTE FÖR ALLA
SKÅNES ORIENTERARE

Till Hemsidan för 4-klubbs 97