Lagsammansättning

  Antal personer som räknas på varje bana
  Herrar Damer
Grupp Lång Mellan Kort Lång Mellan Kort
A 5 5 5 3 2 2
B 5 5 5 3 2 2
C 4 4 4 2 2 2
D 4 4 4 2 2 2
E 3 3 3 1 1 2
F 2 2 2 1 1 1

 

Banlängder, svårighetsgrad och spärrningar

  Ungefärliga banlängder i km
  Herrar Damer
Grupp Lång Mellan Kort Lång Mellan Kort
A 10 7 4 5 4 3
B 9 7 4 5 4 3
C 8 6 3,5 5 4 3
D 8 6 3,5 5 4 3
E 7 5 3 5 4 3
F 7 5 3 5 4 3
Svårighets
grad
Svart Blå Röd Blå Violett Orange
Får deltaga Alla Alla Alla utom
H17-H44
Alla Damer Alla Damer Alla Damer utom D17-D34*)

*) I grupperna E och F får alla damer oberoende av ålder deltaga i Dam kort.

Till Hemsidan för 4-klubbs 97