Resultat från terräng KM i Bokskogen den 7 september 2004

Klass

Namn

Varv 1

Varv 2

Sluttid

Varv 3

Sluttid

H16

Martin

7.58

7.52

15.20

   
 

Henrik

7.57

8.37

16.34

   

H17-55

Pär

5.35

6.02

 

6.00

17.37

 

Christer

6.26

6.40

 

6.26

19.32

 

Magnus

6.39

6.49

 

6.26

19.58

 

Mats R

6.24

6.40

 

6.59

20.03

 

Håkan

6.47

6.43

 

6.36

20.06

 

Anders

7.06

7.25

 

7.28

21.57

 

Mats H

8.13

8.10

 

8.09

24.32

 

Karsten

8.20

8.06

 

8.14

24.40

H60

Gert

8.41

8.21

17.02

   
 

Lennart

9.55

11.08

21.03

   

D17-45

Linda

6.49

6.55

 

6.45

20.29

 

Åsa

7.05

7.39

 

7.35

22.19

 

Maria

8.25

8.13

 

8.24

25.02

 

Lena

8.40

9.09

 

9.16

27.05

 

Ylwa

7.40

8.41

   

Brutit

 

Frida

9.16

10.15

   

Brutit

D50

Kristina

9.44

10.48

20.32