Resultat från
terräng KM
i Bokskogen den 17 maj 2005

Klass Namn Varv 1 Varv 2 Sluttid Varv 3 Sluttid
H 17-54 Pär Timby 5.48 6.19 ~ 6.32 18.39
  Tim Schröder 5.58 6.29 ~ 6.40 19.07
  Magnus Jonasson 6.38 6.50 ~ 6.49 20.17
  Mika Kankaanpää 6.38 6.55 ~ 7.21 20.54
  Peter Ekström 6.48 7.11 ~ 7.14 21.13
  Lasse Johansson 8.02 8.58 ~ 9.25 26.25
D 17-44 Åsa Hagnestål 6.52 7.04 ~ 7.15 21.11
H 55 Håkan Nilsson 7.15 7.44 14.59    
  Jan Jönsson 8.28 9.17 17.45    
D 16 Sofie Andersson 12.50 13.40 26.30    
D 50 Berit Schannong 9.52 9.48 19.40    
  Kristina Landgren 10.40 10.13 20.53    
H 65 Gert Olsson 8.41        

HTML 4.01-validering