Analys av klasserna

D21, D40, H50, H55 och H60

för

Klubbmästerskap dag 2007

den 30 september 2007 i skogarna söder om Åhus

Klasserna D21, D40, H50, H55 och H60 hade samma bana och har därför slagits samman till en klass här för att få bättre statistikunderlag.
Samtliga tabeller och diagram är sedan exporterade från WinSplits Pro.

Sträcktider och sträckplaceringar
Sträcktider och sträckplaceringar visas på den övre raden för varje löpare, medan totaltider och totalplaceringar visas på den undre raden. Den bästa tiden indikeras med röd färg, medan övriga topp tre-tider har blå färg. Rosa bakgrundsfärg för en sträcktid innebär att kontrollen har bommats.

Totalplaceringar
Visar placeringsutvecklingen med avseende på totaltiderna vid varje kontroll under banan.

Klunglöpning
Visar vilka löpare som sprungit tillsammans under banan. Löpare vars linjer går tätt tillsammans har haft sällskap. Ju mer horisontell en linje är, desto snabbare har motsvarande löpare sprungit.

Differens till idealtid
Visar tidsavståndet till idealtiden vid varje kontroll. Idealtiden är summan av de bästa sträcktiderna på varje sträcka.

Bomtider
Tabellen visar bommad tid för varje löpare, både totalt på hela banan och per sträcka. Bommade sträckor har rosa bakgrund, medan sträckor som inte bommats är gula.

Bomfri och bommad tid
På de sträckor där löparen tappat mer tid än normalt anses löparen ha gjort en bom. Bomtiden på sträckan är skillnaden mellan den faktiska sträcktiden och den tid som löparen borde ha gjort med en normal prestation. Diagrammet visar den bomfria tiden och den bommade tiden på på hela banan för varje löpare.

Prestationsindex
Tabellen innehåller löparnas prestationsindex, både för hela banan och för varje sträcka. En löpares prestationsindex på en sträcka definieras som genomsnittet av de 25% snabbaste sträcktiderna delat med löparens sträcktid. Ju högre prestationsindex, desto bättre har löparen sprungit relativt sina konkurrenter. Numren inom hakparentes visar sträckans ranking om man rangordnar löparens sträckprestationsindex. [1] innebär att sträckan var löparens bästa, [2] att det var den näst bästa, osv.

Prestationsindex som täthetsfärgskala
Visar löparnas prestationsindexfördelning per sträcka med en så kallad täthetsfärgskala. Färgen är som mörkast i x-led där många löpare med liknande prestationsindex finns. En sträcka vars rad innehåller en koncentrerad färgansamling utan sidoansamlingar visar att löparnas prestationsindex har varit jämna på denna sträcka. En "kladdig" färgfördelning med många svaga färgansamlingar tyder på spridda prestationsindex. En löpares prestationsindex på en sträcka definieras som genomsnittet av de 25% snabbaste sträcktiderna delat med löparens sträcktid.

Klungindex
Gröna celler representerar framdragning av andra löpare, medan röda celler represeterar hängning.

Man mot Man
Man mot man-matrisen visar löparnas inbördes möten på banans sträckor. En grön matriscell innebär att löparen på den aktuella raden har ett övertag på löparen i den aktuella kolumnen, medan en röd cell betyder underläge. En gul cell innebär ett jämnt styrkeförhållande.

HTML 4.01-validering