Fyrklubbs, 20 september 2009

Blod, svett och en bra tid