Malmö Parkorientering

Inbjudan till etapp 3

Tisdagen den 10 Juli 2018

PildammsparkenSamling Pildammsparken norra hörnan
Samlingsplats Google maps
Parkering Gatorna runt parken
Start mellan 17:00 och 19:00
Maxtid målet dras in 19:45
Banlängd 3000 meter
Karta Pildammarna
Kartskala 1 : 3000
Kartan reviderad 2018
Ansvarig Lotta Magnusson
Telefon 0705-794998
Avgift: 20 kr för deltagare upp till 20 år, 40 kr för alla andra.
Betala gärna med Swish till 1234641189 (inget riktnummer).

Kartan är ritad enligt Sprintnormen och här kan du läsa lite kort om vad det innebär.

Notera kartskalan. Spring inte i rabatterna. Ta kontrollerna i rätt ordning, banam går mycket i kors. En del gröna områden kan ha diffusa kanter och bitvis finns det många små stigar.

Parkering:
Roskildevägen, avgift till 18:00, därefter fritt.
Carl Gustafs väg, avgift till 18:00, därefter fritt. Notera att större delen av sidan mot Gamla IP bara är för bussar.
Baltiska vägen, 2 timmar P-Skiva tom 18:00, därefter fritt.

Toalett finns ca 150 meter SO samlingsplatsen, nära Baltiska vägen.

Tillbaka till Malmö Parkorientering