Malmö Parkorientering

Inbjudan till etapp 7

Tisdagen den 08 Augusti 2017

KäglingeSamling Louisedalsparken
Samlingsplats Google maps
Parkering På gatorna väster och söder om samlingen
Start mellan 17:00 och 19:00
Maxtid målet dras in 19:45
Banlängd 3030 meter
Karta Käglinge öster
Kartskala 1 : 4000
Kartan reviderad 2017
Ansvarig Jonathan G
E-post jonathan.gunnarsson@mail.com
Avgift: 20 kr för deltagare upp till 20 år, 40 kr för alla andra.
Betala gärna med Swish till 1234641189 (inget riktnummer).

Kartan är ritad enligt Sprintnormen och här kan du läsa lite kort om vad det innebär.

Välkomna till en etapp där kartan inte tidigare använts på MPOL!

Underlaget består i huvudsak av asfalt och gräsytor. Ej krav på heltäckande klädsel.

Pakering sker på gator främst väster och söder om samlingsplatsen. Rekommenderade gator är Tågebjersvägen (mellan Åldermansvägen och Rönnebjersvägen), Törringevägen samt Skolgränden. Det går även att använda parkeringen i Käglinge naturområde längs Källstorpsvägen.

Närmsta busshållplatser är Käglinge Rönnebjersvägen (linje 32) och Käglinge Tingdammen (linje 1).

Toalett finns ej.

Tillbaka till Malmö Parkorientering