Malmö Parkorientering

Inbjudan till etapp 8

Tisdagen den 15 Augusti 2017

Kungs/SlottsparkenSamling SV Hörnet av Kung Oscars Väg
Samlingsplats Google maps
Parkering Gatorna runt om samlingen
Start mellan 17:00 och 19:00
Maxtid målet dras in 19:45
Banlängd 3150 meter
Kartskala 1 : 5000
Ansvarig Garting/Öström
E-post tommy.garting@hotmail.se
Avgift: 20 kr för deltagare upp till 20 år, 40 kr för alla andra.
Betala gärna med Swish till 1234641189 (inget riktnummer).

Kartan är ritad enligt Sprintnormen och här kan du läsa lite kort om vad det innebär.

Parkeringsförslag: Regementsgatan, Mariedalsvägen och Kungs Oscars väg. Malmöfestivalen pågår samtidigt så parkering i direkt anslutning till samlingsplatsen kan vara svårt.

Busshållplats: Malmö Kronprinsen

Tillbaka till Malmö Parkorientering