Malmö Orienteringsklubb
Samarbetspartners: Ullmax
Svenska Spel

Malmö OK

Cederströmsgatan 6
212 39 Malmö
(Bulltofta Rekreationsområde)
tisdag 18-20
E-post: info@mok.nu
E-post hemsidesansvarig: fredrik.kryh.oberg@gmail.com
Plusgiro: 63 44 50 - 1
Facebook
Ni hittar oss här:
(klicka för en större kartbild)
Karta


Sydvästveteranernas träffar våren 2021

OBS, se kalendern för senaste uppdateringarna! Denna sida uppdateras inte löpande utan är mer tänkt som en översikt

Datum Arrangör Plats
4 januari Birgit & Bertil L Beijers park
16 februari Mats Håkansson Malmö
2 mars Ingemar S & Rune B Lokstallet
16 mars Gudron & Bo N Meddelas senare
30 mars Bertik K Skrylle
13 april Torill & Benkt Fulltofta
27 april Sven-Otto J Eslöv
11 maj Kaare H Bulltofta
25 maj Bertit & Paul Alnarp
8 juni Margaretha E & Roland D Meddelas senare
22 juni Greger & Ystadsgänget Sillakuten

Starttiden är alltid 09.00 – 10.00 om inget annat meddelas.
Uppgift om samlingsplats, vägbeskrivning och annan information lämnas till Paul via mobil 070 591 38 37 eller e-post paulschannong@gmail.com senast en vecka före resp. träff. Paul lägger in denna information på MOKs hemsida under rubriken "Kommande aktiviteter".