Skinkloppet

Lördagen den 8 december 2001

NAMN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SUMMA
Poäng 200 190 240 20 110 10 150 40 140 130 30 170 80 60 270 50 260 160 70 220 210 250 100 280 230 90 180 300 120 290  
Linda Ranbro 200     20               170     270   260 160     210 250         180     290 2010
Per Jensen     240     10     140     170     270     160     210     280     180     290 1950
Paul Schannong 200   240       150     130                             230 90 180 300 120 290 1930
Karl Andersson             150 40 140                             280 230 90 180 300 120 290 1820
Kerstin Nilsson   190 240   110 10 150   140                             280 230       120 290 1760
Sofie Andersson 200 190 240 20 110 10 150                                       180 300   290 1690
Johan Frohlund 200   240   110     40 140 130                             230   180   120 290 1680
Gösta Cederberg 200     20 110   150   140 130                           280 230       120 290 1670
Torsten Hermodsson 200           150     130 30   80   270         220 210 250             120   1660
Claes-Peter Haväng     240   110         130 30 170             70 220     100 280       300     1650
Mats Persson 200   240   110           30         50     70     250   280   90   300     1620
Helén Törnä   190 240   110 10 150 40                                   90 180 300   290 1600
Mats Håkansson                 140 130 30 170                 210 250 100 280   90 180       1580
Magnus Jonasson 200 190   20   10 150   140                                 90 180 300   290 1570
Jan Rubbmark                   130 30 170             70 220 210 250 100 280   90         1550
Maria Edenbrant 200   240   110   150   140 130 30 170     270               100               1540
Sten Brommé 200   240   110   150   140   30   80             220       280   90         1540
Frida Holmqvist     240 20 110 10 150 40 140                                   180 300   290 1480
Gösta Bergqvist     240 20   10   40     30 170               220 210 250   280             1470
Ylwa Holmqvist               40 140 130 30 170               220 210 250 100       180       1470
Stefan Magnusson     240     10   40   130 30               70 220   250 100 280             1370
Håkan Nilsson                     30 170 80 60 270 50 260 160 70 220                     1370
Åke Johansson   190 240 20       40 140 130 30 170                         230   180       1370
Anja Hattara 200           150 40 140 130 30   80           70 220       280             1340
Lena Wikénius     240   110 10   40 140   30 170               220     100 280             1340
Gunnel Nilsson 200 190 240 20 110 10   40 140                                 90       290 1330
Erik Johansson       20 110 10 150 40 140                                 90 180 300   290 1330
Lennart Nilsson   190 240 20   10   40 140                                 90 180   120 290 1320
Berit Schannong       20 110 10   40 140                                 90 180 300 120 290 1300
Ulf Kristensson     240 20     150 40   130     80           70   210       230       120   1290
Ingela Håkansson 200   240             130 30   80     50     70         280   90     120   1290
Toivo Hattara                 140   30 170 80 60 270 50     70 220             180       1270
Marianne Johansson   190   20 110 10 150 40 140                                 90 180 300     1230
Irene Frohlund 200   240 20 110 10   40 140 130                             230 90         1210
Theo Lönnebacke 200 190 240 20 110 10   40 140                                 90     120   1160
Anneli Lönnebacke 200 190 240 20 110 10   40 140                                 90     120   1160
Birgitta Håkansson 200 190   20 110 10 150 40 140                                 90 180       1130
Gösta Lindell                                                             0
Kontroller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Poäng 200 190 240 20 110 10 150 40 140 130 30 170 80 60 270 50 260 160 70 220 210 250 100 280 230 90 180 300 120 290  
NAMN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SUMMA