Statistik från SprintSpiken

den 25 september 2007

Med hjälp av WinSplits Pro och en del hjälp från dess skapare Mats Troeng finns det nu en hel del statistik från SprintSpiken.
Är du sugen på att själv analysera dina lopp in i minst detalj kolla själv in WinSplits Pro då.

Notera att sträckorna är sorteras så att alla har sprungit kontrollerna i samma ordning för att kunna jämföra.
Ordningen kan du på kodsiffrorna längt upp i tabellen med sträcktider.

Sträcktider

Sträcktider och sträckplaceringar visas på den övre raden för varje löpare, medan totaltider och totalplaceringar visas på den undre raden. Den bästa tiden indikeras med röd färg, medan övriga topp tre-tider har blå färg. Rosa bakgrundsfärg för en sträcktid innebär att kontrollen har bommats.

HerrarDamerKlunglöpning

Visar vilka löpare som sprungit tillsammans under banan. Löpare vars linjer går tätt tillsammans har haft sällskap (stämmer inte helt då slingorna sorterats om). Ju mer horisontell en linje är, desto snabbare har motsvarande löpare sprungit.

HerrarDamerPrestationsindex

Tabellen innehåller löparnas prestationsindex, både för hela banan och för varje sträcka. En löpares prestationsindex på en sträcka definieras som genomsnittet av de 25% snabbaste sträcktiderna delat med löparens sträcktid. Ju högre prestationsindex, desto bättre har löparen sprungit relativt sina konkurrenter. Numren inom hakparentes visar sträckans ranking om man rangordnar löparens sträckprestationsindex. [1] innebär att sträckan var löparens bästa, [2] att det var den näst bästa, osv.

HerrarDamerBomtider

Tabellen visar bommad tid för varje löpare, både totalt på hela banan och per sträcka. Bommade sträckor har rosa bakgrund, medan sträckor som inte bommats är gula.

Herrar

DamerDifferens till ledartid

Visar tidsavståndet till den löpare som leder vid varje kontroll.

HerrarDamerDifferens till ledartid

Visar sträckplaceringarnas fördelning för varje löpare. Sträckplaceringarna fördelas i de intervall som teckenförklaringen till höger anger.

HerrarDamerPasserplaceringar

Visar placeringsutvecklingen med avseende på passertiderna vid varje kontroll under banan. En passertid är den tid på dygnet då löparen stämplade vid kontrollen.

HerrarDamerBomfri och bommad tid

På de sträckor där löparen tappat mer tid än normalt anses löparen ha gjort en bom. Bomtiden på sträckan är skillnaden mellan den faktiska sträcktiden och den tid som löparen borde ha gjort med en normal prestation. Diagrammet visar den bomfria tiden och den bommade tiden på på hela banan för varje löpare.

HerrarDamerGenomsnittlig bomtid per sträcka

Visar löparnas genomsnittliga bomtid per sträcka, det vill säga summan av bomtiderna för alla löpare dividerat med antalet fullföljande löpare på sträckan.

HerrarDamerBomfrekvens per sträcka

Visar bomfrekvensen per sträcka, det vill säga andelen löpare som har bommat på sträckan.

HerrarDamerMan mot Man

Man mot man-matrisen visar löparnas inbördes möten på banans sträckor. En grön matriscell innebär att löparen på den aktuella raden har ett övertag på löparen i den aktuella kolumnen, medan en röd cell betyder underläge. En gul cell innebär ett jämnt styrkeförhållande.

HerrarDamer

HTML 4.01-validering